Tišnovské trhy mají osm roků - Občanská iniciativa stála u zrodu nové tradice
xyz
Hodnocení článku: 2.5
24.06.2016, 00:33:00
Aktuality

V červnu v roce 2008 byly zahájeny první Tišnovské trhy, které iniciovalo občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko ve spolupráci s městem Tišnov. Na začátky a podrobnosti ohledně vzniku jsme se zeptali paní Karoliny Jandové (Krátké) a Ing. Václava Drhlíka (město Tišnov), kteří stáli u obnovení tradice Tišnovských trhů.Řekněte nám, jak vznikla myšlenka zahájit v Tišnově trhy a jaké byly začátky? (Karolina Jandová)
„Když jsme s kolegy ze spolku „Za sebevědomé Tišnovsko“ připomínkovali výstavbu supermarketů, které se na území města postupem času plánovaly, uvědomili jsme si, že v Tišnově chybí prostor pro místní pěstitele a výrobce. I když zde po revoluci trhy krátce fungovaly, převažoval prodej laciného a nekvalitní zboží. Ve spolupráci s Městem Tišnov jsme jasně určili zaměření obnovených trhů, a to na místní zemědělce, malovýrobce či prodejce biopotravin. Po získání potenciálních prodejců bylo z finančních prostředků města Tišnov zakoupeno 6 stánků, z grantu Jihomoravského kraje a prostředků ESF bylo zakoupeno dalších 5 stánků, zajištěna organizace a propagace trhů. Následovala anketa pro občany, jejíž výsledky určily podobu trhů. Ráda bych připomněla, že se před osmi lety žádné farmářské trhy na jiných místech republiky ještě nepořádaly. Buď se trhy konaly – tak jako na jižní Moravě – nepřetržitě od „nepaměti“ nebo na své obnovení teprve čekaly. Mnozí z prvních pořadatelů v Praze či v Brně nám volali a radili se, přebírali naše zkušenosti. Málokde ale získali tak úzkou spolupráci s městem. Díky vstřícnosti radnice nemusely být Tišnovské trhy postaveny na komerčních základech. Prodejní místo na zdejším trhu je dostupné opravdu pro kohokoliv“.
Kdy byly zahájeny první trhy v Tišnově? (Karolina Jandová)
„Slavnostní zahájení s doprovodným kulturním programem proběhlo 14. června 2008. Zájem obyvatel města regionu byl nečekaný, po desáté hodině bylo téměř všechno zboží na stáncích vyprodáno. Nabídka při následujících sobotách ale tak pestrá nebyla. Z obavy o klesající návštěvnost z řad prodejců i nakupujících jsme ve spolupráci s PhDr. Ochrymčukovou, etnoložkou Muzea v Předklášteří, vytvořili model trhových slavností. Ty oživovaly běžné prodejní soboty v průběhu roku. Zpočátku zahajovaly pravidelné trhy v červnu, ale již od roku 2010 jsou na základě poptávky zahajovány již Velikonocemi. Trhy si od začátku udržují osobitý charakter se svými vlastními pravidly. Těší nás, že se slavnosti postupně staly tradičně pořádanou i vyhledávanou kulturní akcí, kterou v současné době pořádá Městské kulturní středisko“. 
Jaké jsou zkušenosti po osmi letech pořádání trhů? A jaké zboží na trhu najdeme? (Ing. Václav Drhlík)
 „Vytvořením atraktivního odbytiště se pro obyvatele Tišnovska staly dostupnější biopotraviny a kvalitní lokální produkty. Stylové stánky oživily náměstí, centrum města se stává přirozeným místem pro setkávání lidí. Rodiče s dětmi, senioři a další obyvatelé Tišnovska nacházejí na stáncích své oblíbené potraviny a výrobky (místní zeleninu a ovoce včetně biokvality, med, moučníky, mléčné výrobky, potraviny pro zdravý životní styl, místní pivo, koření, keramiku, šperky, dekorační vazby, dárkové předměty aj.)“.
Kdo může na trzích prodávat? (Ing. Václav Drhlík)
„Podmínky prodeje jsou stanoveny Provozním řádem Tišnovských trhů. Vítáni jsou prodejci s nabídkou potravin vypěstovaných v našem regionu či blízkém okolí, biopotravin, ale také prodejci místních pochutin a výrobků, a to vždy po předchozím zaregistrování u provozovatele trhů. Na trzích se nemůže prodávat zboží, které se zaměřením trhů nesouvisí, jako např. běžná kosmetika, levný textil, apod.“
Z jakých prostředků je hrazena organizace trhů a kdo se o ni stará?
„Spolek Za sebevědomé Tišnovsko zajistil na obnovení trhů finanční prostředky z grantů, ale pravidelné provozování trhů nebylo možné bez spoluúčasti Města Tišnov“, vysvětluje Karolina Jandová.
„Od roku 2012 zajišťuje pravidelné provozování trhů výhradně město Tišnov, a to zajištěním technického zázemí (stánky, elektřina) a také personálním nasazením. Kontaktní osobou od doby, kdy trhy převzalo město, je paní Eva Zavřelová, která zajišťuje každý týden účast prodejců a jejich prezentaci na plakátech a webu Tišnovských trhů“, dodává Ing. Drhlík.

xyz